Öz Egemen Turizm, öğrenci taşımacılığı,personel taşımacılığı, VIP servis hizmeti,  kongre taşımacılığı, turizm taşımacılığının hizmetleri ile geniş bir faaliyet alanına sahiptir. İstanbul´da yaşayan öğrencilerin Kocaeli Üniversitesi ve Sakarya Üniversitelerinde eğitim görebilmeleri için servis hizmetleri vardır.

İş disiplinindeki değişmeyen kalitemiz, doğal sağlamlıktaki ilerleyiş çizgimizi zamanla, örnek alınan bir zirve gerçeğine dönüşmüştür. Müşterilerinin gelecekte talep edecekleri hizmeti önceden algılayarak çözüm sunan Öz Egemen Turizm, hep bir boyut yukarıdaki kalite standartlarıyla ilerlemektedir.

Hizmet sürecimizdeki her aşamayı bütün detayları inceleyerek getirdiğimiz yenilikler, hiç bitmeyen bir kalite ilerleyişini doğurmaktadır. Yıllık planlarla sağlanan ve her dönem ölçülen Öz Egemen Turizm’e özgü ilerleyiş, diğer turizm şirketlerince örnek alınan, yeni zirve hedeflerini doğrulamaktadır.

Hep yeni hizmeti, mükemmel zamanlaması ve öncülük vasfını doğuran, ayrıntılara özen gösterme mantığıyla Öz Egemen Turizm günümüz turizm sektörün en sağlam yapılanmalarından birini doğurmuştur. Gelecekte daha üstün yenilikler sunacak olan bu yapılanma, kendine özgü yıkılmaz bir misyon ve vizyon temeline dayanmaktadır.

Misyonumuz
İnsana verilen değerin her şeyden önce geldiği bir ulaşım ağı kurmak
En güvenli ulaşım hizmetini mükemmel bir zamanlama ve konforla sunmak.
Çevreye olan saygısı örnek alınan, üstün vasıflara sahip bir turizm ve ulaştırma şirketi olmak.
Müşterisine sunduğu güveni ulaşım hizmeti ve çalışanlara sağladığı rahat çalışma ortamı ile Türkiye’nin turizm ve taşımacılık şirketi olmak.
Vizyonumuz
Ulaşım alanında örnek alınan bir kurumsal yapı
Tüm kadromuzun çağa yenilikler katan potansiyeli
Bireylerin, ulaşımdaki güvenliğimizden doğal rahatlığı
  • Personel Taşımacılığı Hizmetimizi değerlere özel önem veren, müşteri taleplerini standartlara uygun üst düzey kalite, doğru zamanlama ve akılcı maliyet prensipleri ile yönetip, beklentilerinin ötesine geçmeyi ana politika olarak benimsemek,
  • Temel değerlerimizin firma kültürüne enjekte edilerek huzurlu çalışma ortamı yaratıp çalışan personelin performansını, kalite ve müşteri bilincini sürekli eğitimle arttırmak,
  • Stratejik hedeflerine ulaşmaya çalışırken, faaliyet gösterdiği ülkenin yasal gerekliliklerine  uygun, etkin ve verimli bir kalite sistemi uygulamak.
  • Sistemini sürekli geliştirmek için teknolojiyi sürekli izleyerek ve yenilikleri şirket yapımıza katmak için gerekli kaynakları kullanmaktır.